Vluchtelingencrisis, Wat kan ik doen?

Wat kan ik doen om de vluchtelingen in ons land te helpen?
Op Filantropie.be staan verschillende organisaties geregistreerd die op dit vlak actief zijn en je hulp kunnen gebruiken.
Hieronder vind je een overzicht van deze organisaties, een klik op de organisatie brengt je naar hun profielpagina waar je meer kan leren over wat ze nodig hebben!

Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) is een NGO, die gratis juridische hulp verleent aan asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, hun advocaten en maatschappelijke werkers. Het BCHV is de operationele partner van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) in België.
 
 


 
 
De vzw Recht op migratie is ongebonden en niet politiek en bestaat alleen uit vrijwilligers. De financiering van de vereniging en van het vluchtelingenhuis bestaat alleen uit giften. Het is een vereniging van mensen met en mensen zonder papieren. Op 1 september 2013 openden ze een vluchtelingenhuis.
 


 
 
Een degelijk onderdak bezorgen aan dak- en thuislozen. Wie geen inkomsten heeft, geen papieren, geen OCMW hulp, mag gratis wonen. Wanneer ze een inkomen hebben, hun eventuele schulden betaald zijn, betalen zij een zeer sociale huur. Dit laat hen toe andere daklozen op te vangen.
  
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen. Ze doen dit niet alleen maar met vijftig leden en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen ze de druk op het beleid en sensibiliseren ze het ruime publiek. Ze coördineren ook een eigen opvangnetwerk en zijn actief rond integratie. Ze ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. En werken rond terugkeer wanneer nodig. Ze ijveren voor een menswaardige bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Leidraad hierbij zijn het Vluchtelingenverdrag, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het Europese Mensenrechtenverdrag.
 
 

De VZW heeft tot doel projecten en activiteiten te organiseren die bijdragen tot een verhoging van het algemeen welzijn van vluchtelingen en deze zowel administratief als logistiek te ondersteunen als te promoten en bekend te maken.De projecten kunnen gericht zijn op het vergroten van zowel het mentale als fysieke welbevinden.Tot de mogelijkheden behoren projecten in de sport-en ontspanningsfeer, projecten rond zelfstandigheid en empowerment, onderwijs enz. De VZW kan activiteiten opzetten die tot doel hebben het grote publiek vertrouwder te maken met de vluchtelingenproblematiek.