Nuttige links

 
Hieronder vindt u een aantal links naar sites waar u aanvullende informatie kan vinden over algemene thema's die alle vzw's aanbelangen.

 

Algemeen

 

    http://www.kbs-frb.be

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Zo dragen we duurzaam bij tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De Stichting werkt onafhankelijk en pluralistisch. Dat wordt ook gewaarborgd door de diverse achtergrond van onze Raad van Bestuur en onze medewerkers. We hebben respect voor diversiteit, en streven naar kwaliteit, transparantie en integriteit.

De Koning Boudewijnstichting focust op een aantal thema’s en is actief vanuit Brussel, maar steunt ook projecten ver buiten de Belgische en Europese grenzen. Door samen te werken met andere organisaties willen we onze opdracht zo goed mogelijk afstemmen op de inspanningen van anderen.

  

    http://www.donorinfo.be

Donorinfo is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die accurate en objectieve informatie biedt aan iedereen die een hulpverlenende organisatie op welke manier ook wenst te ondersteunen.

 

    http://www.socialware.be

Het SOCIALware project draagt bij om VZW's met een sociale doelstelling te helpen efficiënter te functioneren door ze toegang te verlenen aan donatie programma’s voor de meest gevraagde informaticaproducten.

 

    http://www.4depijler.be

Het 4de pijlersteunpunt verschaft informatie en advies aan iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden.

 

    http://www.winwin.be

De Beursvloer is een evenement waarbij verenigingen en bedrijven elkaar gedurende 2 uren ontmoeten en in een informele en dynamische sfeer matches maken tussen de vraag van de enen en het aanbod van de anderen. Matches kunnen gebeuren in verschillende 'hoeken': materialen, skills, faciliteiten, toegang tot netwerken, creativiteit, enz. maar nooit op financieel vlak. Wat de Beursvloer origineel maakt, is het mogelijke wederzijdse karakter van de matches: aan de verenigingen wordt gevraagd om een tegenprestatie te verzinnen - hoe miniem ook - voor de diensten aangeboden door de bedrijven.

 

    http://www.vereniginginfo.be

Vereniginginfo.be is een gloednieuw totaalpakket voor vzw's én feitelijke verenigingen.De drie belangrijkste functies van vereniginginfo.be zijn het geven van informatie (via een zoekmachine, tags en een inhoudstafel), het ter beschikking stellen van "tools" waarmee men eenvoudig de boekhouding kan voeren, publicaties in het Belgisch Staatsblad kan doen, briefpapier kan aanmaken, de ledenlijst kan bijhouden, enz. en de laatste nieuwsberichten en weetjes over verenigingen overbrengen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Give Wisely vzw levert onafhankelijk (niet-commercieel) advies over fondsenwerving. Graag helpen wij uw vereniging bij de gewenste professionalisering van uw fondsenwerving.
Met onze diverse workshops en onze formule Audit-Express zorgen wij voor een evaluatie van uw huidige initiatieven en helpen wij U bij het opstellen van een strategisch plan. Give Wisely ondersteunt U graag bij het opzetten van specifieke acties: Direct Mail (prospectie, fidelisering), geldwervende evenementen, prospectie van 'major donors', mecenaat, promotie van legaten.
Meer informatie hierover vindt U op ons Informatie Platform FUNDRAISERS.BE
 
 
 

Op technologisch-wetenschappelijk vlak verandert onze maatschappij razendsnel. Om haar gebruikers kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, moet de socialprofitsector mee met deze verbeteringen. Deze sector overkoepelt organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg, de sociaal-culturele sector, het onderwijs en de podiumkunsten. Binnen deze organisaties ontbreekt het vaak aan mensen en middelen om mee te stappen in dit proces van technische vernieuwing. 

Cera Award helpt socialprofitorganisaties door hen te linken aan studenten industrieel en burgerlijk ingenieur, en technische bachelors. Deze studenten gaan in het kader van een eindwerk, een ontwerpopdracht of een stage aan de slag in een socialprofitorganisatie en scherpen zo hun sociale, communicatieve en creatieve vaardigheden aan. Cera Award brengt twee werelden, en verschillende competenties samen.


 

 http://www.vef-aerf.be

 De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) verenigt een aantal sociale en humanitaire organisaties die een beroep doen op de publieke vrijgevigheid. Het waren er aanvankelijk 19 en zijn er nu meer dan 100. De vereniging is in 1996 opgericht en er werd een Ethische Code aanvaard. Dit is het eerste omvattende en zelfregulerende systeem met betrekking tot de ethische aspecten van de fondsenwerving in ons land. Hiermee wil de VEF aan de Belgische bevolking waarborgen bieden inzake de morele kwaliteit van de fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen.
 

 
 
 
 
 Publiek Centraal helpt organisaties die hun publiek centraal stellen dat publiek echt te bereiken.
Dat gebeurt op de eerste plaats via training+coaching in communicatie en marketing en via de verspreiding en uitwisseling van toepasbare tips langs een hele reeks onlinekanalen.
Publiek Centraal is een netwerkorganisatie. We werken samen met organisaties en overheden in zoveel mogelijk sectoren  (cultuur, sport, jeugd, zorg, toerisme, onderwijs, ngo’s, politieke partijen, overheid…).

 

 

Federaties en groeperingen

 

    http://www.socialeeconomie.be

VOSEC, het Vlaams Overleg Sociale Economie is het overlegplatform voor ondernemingen, organisaties en deskundigen uit de sociale economie in Vlaanderen. VOSEC is een ledenorganisatie, op confederale basis samengesteld. VOSEC vertegenwoordigt meer dan 800 ondernemingen en initiatieven die samen meer dan 30.000 werknemers onder hun hoede hebben.

 

    http://www.ngo- federatie.be

Vlaamse federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking

 

    http://ngo-openboek.be

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2011 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev

 

    http://www.vlaamswelzijnsverbond.be

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als werkgeversorganisatie initiatieven in Vlaanderen en Brussel uit o.a.de bijzondere jeugdbijstand, ondersteuning van personen met een handicap, gezinsondersteuning, kinderopvang en vrijwilligerswerk.

 

    http://www.11.be

11.be is de portaalsite van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.  Op 11.be kan je terecht voor informatie van en over de Vlaamse ngo's en  de thema's waarrond ze actief zijn. 11.be is bedoeld voor wie geïnteresseerd is in of actief wil meewerken met de Vlaamse  Noord-Zuidbeweging.

 

    http://www.unisoc.be

De Unie van socialprofitondernemingen (unisoc) vzw is de federale werkgeverskoepel van de socialprofitsectoren in België. Unisoc heeft tot doel het socialprofitmodel in België en Europa te verankeren. Dit model staat voor sociale welvaart, voor een persoonsgebonden dienstverlening waarin kwaliteit, solidariteit en toegankelijkheid primeert. 

 

'de Verenigde Verenigingen' is de spreekbuis van het middenveld en bestaat ondermeer uit: 11.11.11, Vlaams ABVV, ACLVB, ACV, ACW, BBL, Forum Etnisch-Culturele Minderheden, Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV), Forum voor Amateurkunsten, Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit (LCM), Socialistische Mutualiteit (NVSM), Vlaamse Jeugdraad, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Vlaamse Sportfederatie en honderden andere organisaties. Het is een open netwerk opgezet voor en door middenveldorganisaties, die de krachten willen bundelen, willen leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden.