Zoekresultaten

200 resultaten gevonden

Trias

Trias

Iedereen heeft dromen, maar niet dezelfde kansen. De meeste mensen op onze planeet kunnen hun dromen niet waarmaken. Ze kampen met obstakels zoals een gebrek aan kapitaal, opleiding, infrastructuur en beleidsondersteuning. Wereldwijd brengt Trias familiale boeren en kleine ondernemers samen. Door hun krachten te...


Ouders van Verongelukte Kinderen vzw

Ouders van Verongelukte Kinderen vzw

- hulp, begeleiding en ondersteuning (aan)bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval; - verbetering nastreven van de opvang en de begeleiding van de families van verkeersslachtoffers door alle professionelen die met hen in contact treden; - actief werken aan de bewustwording van de rol...


COLLECTIEF KANAGA vzw

COLLECTIEF KANAGA vzw

Collectief Kanaga vzw wil via het inrichten van en realiseren van tentoonstellingen, voordrachten, publicaties, muziekoptredens en evenementen van socioculturele aard andere culturen promoten. Het hoofddoel is ondersteunen en financieren van ontwikkelingsprojecten in het zuiden : watervoorzieningen, welzijnszorg,...


Sig vzw

Sig vzw

Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met een handicap of functioneringsproblemen en hun omgeving via integratie en inclusie. De dagelijkse realiteit stelt echter grenzen aan de realisatie van dit ideaal. Sig maakt zich sterk in het verleggen van deze grenzen en zet gespecialiseerde krachten en werkvormen in...


Uilenspel vzw

Uilenspel vzw

Visie: Uilenspel streeft naar een samenleving waar iedereen gelijke kansen krijgt en heeft. Missie: Uilenspel biedt ontwikkelingskansen aan kansarme kinderen in hun thuisomgeving en daarbuiten door het inzetten van vrijwilligers uit de buurt. Hierdoor stimuleert Uilenspel een warme en buurtsolidaire...


Samenlevingsopbouw Brussel

Samenlevingsopbouw Brussel

Streven naar sociale wijkontwikkeling in de sociaal-economisch zwakkere wijken van het Brussels hoofdstedelijk Gewest langs drie strategische lijnen: armoedebestrijding, huisvesting en sociale en fysieke leefbaarheid.

Stichting Gerrit Kreveld, private stichting

Stichting Gerrit Kreveld, private stichting

De activiteiten die de stichting beoogt om haar doel (het bevorderen van de studie en promotie van de sociale democratie) te bereiken, zijn de volgende: - studies verrichten rond diverse sociale thema's, het organiseren van studiedagen, het uitgeven van publicatie, - het ondersteunen van vorsers, - het...


Limburgs Landschap

Limburgs Landschap

Limburgs Landschap vzw wil in belangrijke mate bijdragen aan het behoud, de bescherming, het beheer en het herstel van het Limburgs natuur - en cultuurhistorisch erfgoed.

Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen

Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen

Make-A-Wish vervult de hartenwens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.

ToolBox VZW

ToolBox VZW

ToolBox is een VZW die het management van verenigingen wil ondersteunen en verbeteren door, op aanvraag, expertise ter beschikking te stellen. Een 125-tal maatschappelijk betrokken professionals zijn lid van ToolBox en stellen pro bono hun expertise en kennis op het vlak van strategie, HR, marketing en...


Musica, Impulscentrum voor Muziek

Musica, Impulscentrum voor Muziek

Musica inspireert tot een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek. Vanuit de professionele kunsten bouwt Musica bruggen naar het onderwijs, de welzijnssector en het brede socioculturele veld. Via talentontwikkeling, educatieve en co-creatieve processen versterken we het draagvlak voor een kunstzinnige...


Mercy Ships Belgium

Mercy Ships Belgium

Mercy Ships is sinds 1978 een internationale liefdadigheidsinstelling die met hospitaalschepen hoop en genezing wil brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden door middel van medische hulp, ontwikkelingsprojecten en opleiding. Mercy Ships Belgie wil mensen en middelen inzetten ter...


Vrijwillige Blankenbergse ZeeReddingsdienst vzw

Vrijwillige Blankenbergse ZeeReddingsdienst vzw

De Vrijwillige Blankenbergse ZeeReddingsdienst vzw is een reddingsdienst van professioneel niveau. De VBZR heeft haar basis in Blankenberge, is 365/24/7 paraat en rukt uit binnen de tien minuten na een oproep. Het reddingsgebied van de VBZR is in principe niet beperkt. De VBZR is door de overheid erkend als...


Geneeskunde voor de Derde Wereld

Geneeskunde voor de Derde Wereld

Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) is een niet-gouvernementele organisatie die strijdt voor het recht op gezondheid en soevereine ontwikkeling. G3W ondersteunt de uitbouw van sterke sociale bewegingen die mensen organiseren en mobiliseren voor het recht op gezondheid in de Filipijnen, Palestina, de Democratische...


MOBIEL 21

MOBIEL 21

Missie: Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veilige manier bereikbaar en leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en...


FAIRFIN

FAIRFIN

Via haar werking, activiteiten en campagnes promoot Netwerk Vlaanderen duurzaamheid en het streven naar een rechtvaardige wereld. Netwerk Vlaanderen wil mensen bewegen om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. Daarom promoot de organisatie investeringen die oog hebben voor mens en milieu, en voert ze...


ZORGHUIS OOSTENDE VZW

ZORGHUIS OOSTENDE VZW

Doel van dit sociale project is te voorzien in de opvang van alleenstaande kankerpatiënten of voor wie de mantelzorg onvoldoende is en die nergens terecht kunnen tijdens de zwaarste periode van de behandeling met chemo, radio-therapie, ... (oncologische behandeling in het algemeen). In dit 'bijna-als-thuis' huis...


NATUUR EN LANDSCHAPSZORG SOCIALE WERKPLAATS

NATUUR EN LANDSCHAPSZORG SOCIALE WERKPLAATS

In onze kenniseconomie vallen veel mensen uit de boot, bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste diploma’s op zak hebben of omdat ze moeite hebben met het ritme dat de maatschappij hen oplegt. Bij Natuur- en Landschapszorg kunnen zij opnieuw de draad oppikken en werkervaring opdoen. Daardoor vormt het werk dat ze leveren...


Bouworde

Bouworde

Bouworde vzw wil jongeren vormen en bewust maken van de kansarmoedeproblematiek door hen als vrijwilliger te laten werken op projecten in Afrika, Azië, Europa of Latijns-Amerika. Hierbij ontdekken ze andere culturen, leren ze werken in groep, zoeken ze samen naar oplossingen en ondervinden ze aan den lijve hoe...