Onze partners

 

DONO.GUIDE had het licht nooit gezien zonder de steun van de partners in dit project : 
De Nationale Bank van België is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak. De taak van de Balanscentrale bestaat erin de jaarrekeningen van de in België actieve rechtspersonen beschikbaar te stellen. De financiële gegevens van de organisaties in de social profit en de actualisering daarvan worden door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld van Dono.guide. www.nbb.be
 
 
 
GuideStar International bouwt aan een mondiaal netwerk van websites die uitgaan van organisaties in de social profit. Doel is hun visibiliteit te verhogen door hun doelstellingen en hun beheersstructuur bekend te maken, en door een overzicht te geven van hun rekeningen. De Britse en Amerikaanse sites www.guidestar.org.uk en www.guidestar.org speelden hierin een voortrekkersrol en genieten sinds enige jaren een grote bekendheid. Dono.guide blijft weliswaar geheel zelfstandig maar is geafillieerd met GuideStar International en gebruikt een informaticaplatform dat door GuideStar International ter beschikking wordt gesteld. www.guidestarinternational.org 
   
 
 
TechSoup Global: TechSoup werd in 1987 opgericht in de Verenigde Staten, is momenteel actief in meer dan 20 landen en biedt technologische ondersteuning aan actoren in de burgersamenleving. De website van TechSoup krijgt maandelijks meer dan 400.000 bezoekers die informatie zoeken over de technologieën waarmee zij hun doelstellingen kunnen bereiken. Techsoup beheert tevens een softwaredonatieprogramma bestemd voor organisaties uit de social profit. Tegen betaling van de minimale administratieve kosten biedt TechSoup aan verenigingen producten aan van 35 belangrijke leveranciers, waaronder Cisco, Symantec en Microsoft. TechSoup wil tegen 2014 zijn netwerk uitbreiden tot 60 landen. Voor de Benelux zijn de partners van TechSoup SOCIALware en de Stichting Geef Gratis. www.techsoupglobal.org.  Op 15 april 2010 hebben TechSoup Global en GuideStar International aangekondigd dat zij hun activiteiten bundelden om hun respectievelijke programma’s te versterken. De twee organisaties delen dezelfde doelstelling: de burgersamenleving ondersteunen door het aanbieden van technologische hulpmiddelen en dankzij het delen van kennis en informatie.
 
 
 
Daarnaast hebben wij tevens regelmatige uitwisselingen met representatieve oganisaties uit de sector :Acodev en Coprogram: Acodev (www.acodev.be) is de federatie van Frans- en Duitstalige ontwikkelingsorganisaties. Coprogram (www.coprogram.be) is zijn evenknie voor de Nederlandstalige NGO’s. Acodev en Coprogram hebben samen de gegevensbank Ngo-openboek ontwikkeld. Die biedt een heldere en transparante inkijk in de werking en de middelen van de Belgische NGO’s. Elke organisatie geeft er aan hoe de giften en subsidies worden aangewend in België en in het Zuiden. www.ngo-openboek.be

 
De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) verenigt een aantal sociale en humanitaire organisaties die een beroep doen op de publieke vrijgevigheid. Het waren er aanvankelijk 19 en zijn er nu meer dan 100. De vereniging is in 1996 opgericht en er werd een Ethische Code aanvaard. Dit is het eerste omvattende en zelfregulerende systeem met betrekking tot de ethische aspecten van de fondsenwerving in ons land. Hiermee wil de VEF aan de Belgische bevolking waarborgen bieden inzake de morele kwaliteit van de fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen. www.vef-aerf.be
 

 

De Verenigde Verenigingen 'De Verenigde Verenigingen' is de spreekbuis van het middenveld. Het is een open netwerk opgezet voor en door middenveldorganisaties, die de krachten willen bundelen, willen leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden. www.deverenigdeverenigingen.be

 

SOCIALware is lid van