FAQs - Veelgestelde vragen


Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze pagina wordt nog volop bijgewerkt en zal daarom evolueren volgens uw commentaren en uw vragen. Aarzel dus niet om ons te contacteren op info@dono.guide.

Uw veel gestelde vragen over:

 1. Het programma Dono.guide in het algemeen
  1. Wat is Dono.guide?
  2. Wie zijn GuideStar en GuideStar International?
  3. Tot wie richt Filantropie.be zich?
  4. Zijn deze diensten gratis?
  5. Hoe wordt Filantropie.be gefinancierd?
  6. Wat zijn de banden tussen Filantropie.be en de Nationale Bank van België?

 2. Informatie zoeken op de website
  1. Welke organisaties zijn er op Filantropie.be te vinden?
  2. Welke informatie over projecten en verenigingen is er op Filantropie.be te vinden?
  3. Van waar komt de informatie die op Filantropie.be wordt voorgesteld?
  4. Hoe dikwijls wordt de op de website voorgestelde informatie geactualiseerd ?
  5. Identificeert Filantropie.be de organisaties die subsidies bieden voor projecten ?
  6. Moet ik een login creëren om informatie te zoeken?
  7. Kan ik een bestand met een selectie van gegevens krijgen?

 3. Mijn vereniging of mijn stichting voorstellen op de website
  1. Welke organisaties mogen zich voorstellen op Filantropie.be?
  2. Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het updaten van de informatie?
  3. Is de inschrijving gratis?
  4. Evalueert Filantropie.be het werk van verenigingen?
  5. Kunnen organisaties bij hun fiche een jaarverslag, persmededelingen, evaluatierapporten voegen … ?

 4. Hoe kan ik de gegevens van mijn vereniging inschrijven en actualiseren?
  1. Hoe kan ik mijn organisatie voor de eerste keer registreren?
  2. Wat is mijn identificatie (login)?
  3. Ik heb mijn paswoord niet ontvangen. Wat moet ik doen?
  4. Ik ben mijn paswoord vergeten. Wat moet ik doen?
  5. Mag ik het paswoord van mijn organisatie veranderen?
  6. Mag ik de naam van mijn organisatie veranderen?
  7. Kan ik het profiel van mijn organisatie in de twee talen publiceren?
  8. De persoon die onze organisatie heeft geregistreerd, werkt niet meer bij ons; wat moeten we doen om toegang tot de gegevens te krijgen?
  9. Wat is een ondernemingsnummer van een organisatie en hoe kan ik het kennen?
  10. Mag ik op de website het logo van mijn organisatie toevoegen?
  11. Kan ik foto's van mijn organisatie op de site zetten?
  12. Mag ik een link naar de website van mijn vereniging toevoegen?
  13. Mag ik het jaarverslag of andere rapporten van mijn organisatie bijvoegen?
  14. Kan ik giften of vrijwilligers zoeken via Filantropie.be?
  15. Mijn organisatie deponeert elk jaar haar rekeningen bij de Nationale Bank. Kan ik deze gegevens wijzigen?
  16. Kan ik financiële gegevens en/of commentaar aan de fiche van mijn organisatie toevoegen?
  17. Welke stappen moet ik volgen om schenkingen financieel aftrekbaar te maken?
  18. Waarom verschijnt mijn organisatie niet bovenaan de resultatenlijst na een zoekopdracht op naam van de organisatie?
  19. Kan ik de noden van mijn organisatie publiceren?
  20. Wie kan mij helpen om een profiel voor mijn organisatie te maken of om wijzigingen aan te brengen?
  21. Welke zijn de codes van de Nationale Bank die gebruikt worden voor het invullen van de posten (rubrieken) op het tabblad Financieel?1. Het programma Filantropie.be in het algemeen

1.1. Wat is DONO.GUIDE?

Filantropie.be wil een essentieel kruispunt worden voor actoren die zich voor sociale doelstellingen inzetten. Zijn uitgebreide database van social profit organisaties zal in ruime mate bijdragen tot de transparantie van de sector en tevens uitwisselingen tussen actoren aanmoedigen. Wij zullen in het bijzonder waken over de kwaliteit en de updates van de gepubliceerde informatie over verenigingen en stichtingen in ons land, waarbij de toegang tot deze informatie volledig gratis zal zijn.

Elke vereniging kan gratis beschikken over een eigen fiche waarop in detail haar contactgegevens, haar missie en haar activiteiten, haar beslissingsorganen, evenals financiële informatie vermeld staan. Elke organisatie zonder winstoogmerk heeft de mogelijkheid om haar fiche te creëren en te updaten. De verenigingen valideren zelf de hen betreffende inhoud. Bovendien geeft de Nationale Bank van België de financiële informatie van de verenigingen rechtstreeks door aan Filantropie.be.

De website is niet bedoeld om verenigingen geloofwaardiger te maken, te evalueren of te veroordelen. Filantropie.be heeft de ambitie om de informatie van de verenigingensector te kanaliseren en te standaardiseren, maar zeker niet om “goede punten” of kwaliteitslabels aan verenigingen toe te kennen.


1.2. Wie zijn GuideStar en GuideStar International?

Guidestar International bouwt aan een wereldwijd netwerk van websites die gewijd zijn aan organisaties in de social profit sector. De bedoeling is om hen meer in de kijker te zetten door hun doelstellingen en hun beheersstructuur bekend te maken, en door een overzicht te geven van hun rekeningen. De Britse en Amerikaanse websites www.guidestar.org.uk en www.guidestar.org hebben hierin een pioniersrol gespeeld en genieten sinds enige jaren een grote bekendheid. Hoewel Filantropie.be volledig zelfstandig blijft, is het aangesloten bij GuideStar International en gebruikt het een informaticaplatform dat door GuideStar International ter beschikking wordt gesteld. www.guidestarinternational.org.


1.3. Tot wie richt Filantropie.be zich?

Filantropie.be richt zich tot een uitgebreid publiek:

 • Social profit organisaties die hun missie en hun activiteiten kunnen voorstellen, maar die zelf ook informatie kunnen vinden over andere organisaties die aan gelijkaardige projecten werken.
 • Kleine organisaties krijgen hier een etalage waarmee ze hun bekendheid kunnen verbeteren.
 • Potentiële schenkers, zowel fysieke personen als ondernemingen: de informatie die ter beschikking wordt gesteld, is correct en objectief. Schenkers hebben hier een eerste informatiebron en kunnen daarop vertrouwen om keuzes te maken;
 • Iedereen die actief is in het verenigingsleven en die informatie wil over andere organisaties, met name om contacten aan te knopen of om partnerschappen aan te gaan;
 • Mensen die hulp of steun zoeken,
 • Vrijwilligers
 • Onderzoekscentra die onderzoekskosten willen vermijden;
 • De publieke overheden die de ontwikkeling van de sector kunnen volgen, niet alleen vanuit geografisch oogpunt, maar ook volgens de doelgroepen.


1.4. Zijn deze diensten gratis?

Ja, deze diensten zijn volledig gratis; dit geldt dus zowel voor de informatie die de verenigingen publiceren, als voor het raadplegen van deze informatie.

1.5. Hoe wordt Filantropie.be gefinancierd?

De aanvang van het project gebeurde met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.
Momenteel wordt dit project gefinanciering door SOCIALware vzw zelf. Op termijn zullen er nog andere financieringsbronnen bijkomen.
Filantropie.be wordt echter op geen enkele wijze gefinancierd door activiteiten van commerciële aard.


1.6. Wat zijn de banden tussen Filantropie.be en de Nationale Bank van België?

De Balanscentrale publiceert elk jaar de jaarrekeningen van morele personen die actief zijn in België. De financiële gegevens van social profit organisaties evenals de regelmatige update hiervan, worden aan Filantropie.be ter beschikking gesteld door de NBB.

2. Informatie zoeken op de website

2.1. Welke organisaties zijn er op Filantropie.be te vinden?

Filantropie.be vermeldt social profit organisaties (SPO’s), dit wil zeggen, organisaties (vzw’s,ivzw’s of elke andere organisatie met een sociaal karakter) die aan de volgende criteria beantwoorden:

 • Organisatorisch: de SPO’shebben een zekere duurzaamheid, gebaseerd op een nauwkeurig omschreven organisatiestructuur (met minstens een raad van bestuur die regelmatig samenkomt).
 • Vrijwillig engagement: de SPO’s werken meestal op basis van een vrijwillig engagement van hun bestuurders en van hun leden en/of vrijwilligers. Dit belet uiteraard niet dat een organisatie met betaald personeel kan werken.
 • Privékarakter: de organisaties zijn gegroeid uit een privé-initiatief en onderscheiden zich institutioneel van de overheden (zowel als morele persoon als in hun werkingsorganen; vertegenwoordigers van de overheid mogen daarin geen dominante plaats innemen).
 • Autonomie: de SPO’s beschikken in belangrijke mate over administratieve onafhankelijkheid, wat weerspiegeld wordt in de interne beslissings- en controlemechanismen.
 • Geen winstverdelingen: de SPO’s verdelen geen enkele winst aan hun leden of bestuurders met het oog op persoonlijke verrijking. Het is wel toegestaan en legitiem dat zij op een billijke manier worden betaald voor het werk dat ze uitvoeren.2.2. Welke informatie over projecten en verenigingen is er op Filantropie.be te vinden

Op Filantropie.be vindt u “kwalitatieve” informatie over de missie, de activiteiten, de doelgroepen van de verenigingen, evenals “kwantitatieve” informatie zoals financiële gegevens en info over het personeel.

De verenigingen vermelden er tevens wat ze nodig hebben voor de financiering van projecten, of ze vrijwilligers zoeken,…2.3. Van waar komt de informatie die op Filantropie.bewordt voorgesteld?

Filantropie.be streeft naar transparantie en naar de vereenvoudiging van de administratie om de organisaties hiervan zoveel mogelijk te ontlasten. Daarom heeft Filantropie.be ervoor gekozen om een maximum aan gegevens afkomstig van bestaande bronnen te integreren:

 • Dit kunnen officiële bronnen zijn: gegevens van de Nationale Bank van België, van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad…
 • Of belangrijke actoren van de burgermaatschappij : federaties zoals bijvoorbeeld ACODEV en COPROGRAM.
 • De informatie die wij bevestigen, wordt vervolgens aangevuld en bekrachtigd door de organisaties zelf.2.4. Hoe dikwijls wordt de op de website voorgestelde informatie geactualiseerd?

De gegevens van de Nationale Bank worden elk trimester geactualiseerd. Verenigingen kunnen hun gegevens op elk moment updaten.2.5. Identificeert Filantropie.be de organisaties die subsidies bieden voor projecten ?

Ja. Al deze informatie zal beschikbaar zijn en binnenkort zullen er verbeteringen worden aangebracht om dergelijke opzoekingen mogelijk te maken.2.6. Moet ik een login creëren om informatie te zoeken ?

Neen, een login is niet nodig om informatie te raadplegen of te zoeken. Een login is enkel nodig om toegang te hebben tot de fiche van een vereniging of om de fiche te wijzigen.2.7. Kan ik een bestand met een selectie van gegevens krijgen?

Het is niet mogelijk, noch toegelaten om een dergelijk bestand te bekomen voor commerciële doeleinden.

Dit is echter wel mogelijk voor filantropische doeleinden. In dergelijke gevallen kunt u contact nemen met info@filantropie.be.3. Mijn vereniging of mijn stichting voorstellen op de website

3.1. Welke organisaties mogen zich voorstellen op Filantropie.be?

Filantropie.be staat open voor een ruime waaier aan verenigingen, stichtingen en ondernemingen met sociale doeleinden. De voorkeur gaat uit naar verenigingen met een Social Profit doelstelling. Zie ook Welke informatie over projecten en verenigingen is er op Filantropie.be te vinden3.2. Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het updaten van de informatie?

De op deze website gepubliceerde informatie is uiterst belangrijk en het is de taak van de organisatie om voor de juistheid en de leesbaarheid ervan te zorgen, want deze pagina’s zijn hun etalage, gericht naar een heel ruim publiek.
De persoon die door de vereniging is aangeduid als “beheerder” van deze pagina’s, moet correct gevolmachtigd zijn door de directie van deze vereniging.3.3. Is de inschrijving gratis?

De inschrijving en de publicatie van de informatie zijn volledig gratis.3.4. Evalueert Filantropie.be het werk van verenigingen?

Filantropie.be heeft niet de roeping om geloofsbrieven te geven, om te evalueren of te beoordelen. Filantropie.be heeft de ambitie om de informatie afkomstig van de verenigingensector te kanaliseren en te standaardiseren, maar in geen geval om aan verenigingen “goede punten” of kwaliteitslabels uit te reiken.3.5.Kunnen organisaties bij hun fiche een jaarverslag, persmededelingen, evaluatierapporten voegen … ?

Ja, dit is één van de functies die het platform biedt.4. Hoe kan ik de gegevens van mijn vereniging inschrijven en actualiseren?

4.1. Hoe kan ik mijn organisatie voor de eerste keer registreren?

Voor het registreren van uw organisatie dient u in de eerste plaats een gebruikersaccount te creëren.
Met het menu Registratie kunt u uw organisatie inschrijven. Men vraagt u hierbij om enkele basisgegevens :

 • Het ondernemingsnummer van uw vereniging,
 • De naam, het adres, het telefoonnummer van uw vereniging,
 • Uw naam, uw functie, uw e-mail en uw telefoonnummer.

Onthoud dat uw e-mailadres op de website niet wordt gepubliceerd; het zal dienst doen als identificatie (login) en uitzonderlijk om u als bestuurder te contacteren.4.2. Wat is mijn identificatie (login)?

Met identificatie bedoelen wij dus de "Login" waaronder de beheerder van de account is geregistreerd. Normaal gezien is dit zijn e-mailadres.4.3. Ik heb mijn paswoord niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Contacteer ons per e-mail op info@filantropie.b e en vermeld de volgende gegevens:

 • Het ondernemingsnummer van uw vereniging,
 • De naam van uw vereniging,
 • Uw naam, uw functie en uw telefoonnummer.4.4. Ik ben mijn paswoord vergeten. Wat moet ik doen?

Contacteer ons per e-mail op info@filantropie.b e en vermeld de volgende gegevens:

 • Het ondernemingsnummer van uw vereniging,
 • De naam van uw vereniging,
 • Uw naam, uw functie en uw telefoonnummer.


4.5. Mag ik het paswoord van mijn organisatie veranderen?

Neen, dit is momenteel niet mogelijk. Desgewenst kunt ons wel per e-mail contacteren en kunnen wij u een nieuw paswoord sturen. In dat geval stuurt u een e-mail naar info@filantropie.be en u vermeldt hierbij de volgende gegevens:

 • Het ondernemingsnummer van uw vereniging,
 • De naam van uw vereniging,
 • Uw naam en telefoonnummer.


4.6. Mag ik de naam van mijn organisatie veranderen?

De naam kan u zelf aanpassen zoals u graag wenst dat die op de website Filantropie.be verschijnt.
Met het gebruik van uw login/gebruikersnaam en paswoord kan u op het eerste scherm van het Basisprofiel (http://www.filantropie.be/Login/Basic.aspx) in het gedeelte 'NAAM' uw naam (zoals die zal verschijnen in de titel) invullen/aanpassen. U kan daar ook de mogelijke andere namen waaronder uw organisatie bekend is invullen.

4.7. Kan ik het profiel van mijn organisatie in de twee talen publiceren?

Uw profiel kunt u inderdaad in beide talen op de site Filantropie.be laten opnemen.
Wanneer u ingelogd bent op uw fiche kan u naar de andere taal overgaan door op in dit geval ‘FR’ in de rechterbovenhoek aan te klikken.
Zo komt u op de franstalige versie van uw fiche, die u dan net als uw nederlandstalig profiel, verder kan vervolledigen. Documenten en logos kunnen ook per taal aangepast worden.


4.8. De persoon die onze organisatie heeft geregistreerd, werkt niet meer bij ons; wat moeten we doen om toegang tot de gegevens te krijgen?

Contacteer ons per e-mail op info@filantropie.be en vermeld de volgende gegevens:

 • Het ondernemingsnummer van uw vereniging,
 • De naam van uw vereniging,
 • Uw naam, uw functie, en telefoon,
 • Naam en e-mailadres van de persoon die de vereniging verlaten heeft.


4.9. Wat is een ondernemingsnummer van een organisatie en hoe kan ik het kennen?

Het ondernemingsnummer is het nummer waaronder uw organisatie ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. U vindt het ook op de website van het Ministerie van Justitie.


4.10. Mag ik op de website het logo van mijn organisatie toevoegen?

U kunt een logo toevoegen door het te uploaden op de pagina 'In het kort' in de sectie 'Media' van uw profiel

Als u uw logo toevoegt, dan verschijnt het samen met de naam van uw vereniging in de eerste sectie van uw fiche.4.11. Kan ik foto's van mijn organisatie op de site zetten?

Om foto’s op uw Filantropie.be-pagina te zetten logt u zich in op uw pagina met de login- gegevens die u van ons heeft gekregen.
Dan gaat u naar het tabblad « Organisatie » waar u helemaal onderaan de pagina onder « Illustraties » klikt op het woord « toevoegen » Er zal u gevraagd worden om de foto(‘s) op uw computer te selecteren en enkele ogenblikken later zullen uw foto’s op de site staan.
Uw foto moet van het volgende formaat zijn : .jpeg, .jpg of .gif en niet zwaarder zijn dan 2 Mb.
Dat kan u verifiëren in de eigenschappen van het document door op uw muis rechts te klikken op uw foto.4.12. Mag ik een link naar de website van mijn vereniging toevoegen?

Ja, u kunt een link naar uw website toevoegen in de sectie 'Algemene informatie' van het tabblad 'In het kort'.4.13. Mag ik het jaarverslag of andere rapporten van mijn organisatie bijvoegen?

Het is mogelijk om op de website officiële documenten van de vereniging te uploaden inhet tabblad 'Organisatie', sectie'Documenten & andere nuttige informatie'4.14. Kan ik giften of vrijwilligers zoeken via Filantropie.be?

U heeft de mogelijkheid om inhet tabblad 'Steun deze organisatie'een samenvatting van uw behoeften te geven in de daarvoor voorziene secties.4.15. Mijn organisatie deponeert elk jaar haar rekeningen bij de Nationale Bank. Kan ik deze gegevens wijzigen?

Omdat wij streven naar gegarandeerde transparantie, is het niet mogelijk om deze informatie te wijzigen. Als deze gegevens desondanks toch foute informatie blijken te bevatten, dan kunt u ons contacteren op info@filantropie.be4.16. Kan ik financiële gegevens en/of commentaar aan de fiche van mijn organisatie toevoegen?

1. Geef uw login en paswoord in (http://www.filanthropie. be/Login.aspx)
2. Ga naar het tabblad 'Financieel' van uw profiel
3. Klik op de rode knop 'Update' om naar de edit-modus van uw fiche te gaan
4. Klik op de blauwe horizontale balk ‘Een boekjaar toevoegen’ en ga naar de volgende stap.
5. Dit zal u toelaten om in het veld ‘Datum van de afsluiting van het boekjaar…’ aan te duiden op de kalender van de afsluiting van uw boekjaren. En om de gegevens in te voeren.
6. U kan eveneens een commentaar toevoegen in het veld “Bemerkingen” aan het betreffende fiscaal jaar (dat u gecreëerd heeft) en/of het document met de jaarrekeningen te uploaden in het tabblad 'Organisatie' in de sectie 'Documenten & andere nuttige informatie'.4.17. Welke stappen moet ik volgen om schenkingen financieel aftrekbaar te maken?

De Koning Boudewijnstichting kan onder bepaalde voorwaarden een projectrekening openen binnen de context van de Stichting.
Een projectrekening biedt geen directe financiële steun maar geeft de mogelijkheid, indien het dossier aanvaardt wordt door het Comité der Lokale Filantropie, fiscale attesten te leveren aan de schenkers. Dit is gratis voor de vzw's.


4.18. Waarom verschijnt mijn organisatie niet bovenaan de resultatenlijst na een zoekopdracht op naam van de organisatie?

In sommige gevallen komen verenigingen niet als eerste op de lijst uit de zoekresultaten van GuideStar wanneer men zoekt op naam. Dit is meestal te wijten aan het feit dat de naam van de vereniging wordt gebruikt in de naam van andere of alternatieve verenigingen.
Dit probleem komt meesal voor bij nationale liefdadigheidsverenigingen met meerdere lokale afdelingen (die de nationale naam gebruiken - wat maakt dat de 'filialen' voor de 'moedervereniging' komen).

Gelukkig kan dit probleem snel verholpen worden door de tijd te nemen om het aantal entries van de naam van de vereniging te verhogen via een update inde module 'Mijn vereniging'.

Zorg ervoor dat de naam van de vereniging (of andere zoektermgerelateerd aan uw vereniging) zoveel mogelijk voorkomt in de volgende categorieën:

 • de naam van de vereniging
 • Alternatieve of andere namen van de vereniging
 • korte beschrijving van de activiteiten van de vereniging
 • Beschrijving van de begunstigden van de vereniging
 • Locatievan de vereniging
 • Aciedomeinen van de vereniging
 • Adres van de vereniging

Hoe meer de zoekterm voorkomt in de fiche van de vereniging, hoe hoger de vereniging zal gerangschiktt worden in de zoekresultaten; dus zoveel mogelijk de naam van de vereniging in alle bovenstaande rubrieken vermelden zou moeten verzekeren dat de vereniging als eerste uitkomt wanneer men op naam van de vereniging zoekt.4.19. Kan ik de noden van mijn organisatie publiceren?

U kan uw ‘Noden’ bekend maken in uw profiel. Wanneer u ingelogd bent kan u op uw Profiel onder het tabblad ‘Steun deze organisatie’ tekst toevoegen. Daar kan u een samenvatting van uw behoeften, financiële of andere, geven.4.20. Wie kan mij helpen om een profiel voor mijn organisatie te maken of om wijzigingen aan te brengen?

Als u hulp wenst, dan kunt u ons per e-mail contacteren op info@filantropie.beof u kunt onze hotline bellen op nr. +32 2 415 80 86.


4.21 Welke zijn de codes van de Nationale Bank die gebruikt worden voor het invullen van de posten (rubrieken) op het tabblad Financieel?

 • Goederen en diensten: Codes 60/61 of 60+61
 • Andere uitgaven : Codes 65/66
 • Bezoldigingen : Codes 62
 • Diensten en diverse goederen: Codes 630 + 631/4 + 635/8 + 640/8 + 649
 • TOTAAL UITGAVEN : Codes 60/64 + 65 + 66
 • Lidgeld : Codes 730/1
 • Schenkingen en legaten : Codes 732/3 + 734/5
 • Subsidies : Code 736
 • Subtotaal Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies : Code 73
 • Andere ontvangsten : Codes 71 + 72 + 74 + 75 + 76
 • Omzet : Code 70
 • TOTAAL ONTVANGSTEN : Codes 70/74 + 75 + 76
 • RESULTAAT : Code 9904